Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 9, 2018

I detta avsnitt av Genvägen samtalar vi med Nina Lindvall, vd för Interflora. Nina har en lång och bred erfarenhet av olika branscher, bland annat mode- och mediebranschen. Vi får ta del av hennes erfarenhet och Nina berättar bland annat om likheter och skillnader mellan blomsterbranschen och andra branscher hon verkat i. Vi pratar även om köpbeteenden, digitalisering samt logistik. Och naturligtvis om Interfloras framtid, konkurrenssituation samt potential i e-handelns framfart.